Mitsubishi Motors Vietnam

Header

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH TRẢI NGHIỆM CỘNG ƯU ĐÃI

(Cập nhật ngày 09 tháng 04 năm 2024)

“Chương trình Tích trải nghiệm Cộng ưu đãi” là chương trình được thực hiện bởi Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (“MMV”) dành cho Khách hàng mua xe Mitsubishi và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Nhà phân phối ủy quyền của MMV (“Nhà phân phối”).

 1. Đăng ký tham gia Chương trình Tích trải nghiệm Cộng ưu đãi

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/04/2024 cho đến ngày 31/03/2025.

Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân/ tổ chức sở hữu xe Mitsubishi đăng ký tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết (“Chương trình Khách hàng thân thiết /Chương trình”) thông qua ứng dụng Mitsubishi Connect+. Chương trình này không áp dụng cho các khách hàng mua xe theo lô.

Phạm vi áp dụng: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hình thức đăng ký: Khách hàng tải ứng dụng di động Mitsubishi Connect+, đăng nhập và truy cập vào Chương trình Khách hàng thân thiết để đăng ký. Khách hàng khi đăng ký tham gia Chương trình sẽ được cấp tài khoản thành viên. Mỗi tài khoản thành viên được liên kết với tất cả các xe Mitsubishi mà khách hàng đang sở hữu.

 1. Các định nghĩa

Thành viên: là cá nhân/ tổ chức đăng ký tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết.

Kỳ xếp hạng: Tùy thuộc vào việc đăng ký Chương trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Kỳ xếp hạng là mỗi 12 tháng kể từ ngày (a) Thành viên đăng ký tham gia Chương trình, hoặc (b) Thành Viên Tiêu chuẩn được nâng lên hạng Bạch kim, tùy vào ngày nào đến trước.

Điểm xếp hạng: là điểm được tính trên số tiền mà Thành viên/ Bảo hiểm chi trả cho phụ tùng thuộc hạng mục sửa chữa chung, bảo dưỡng; dầu nhớt và hóa chất chính hãng Mitsubishi khi sử dụng dịch vụ tại Nhà phân phối mà được ghi nhận trên hệ thống DMS, không bao gồm thuế VAT và các khoản tiền đã được trừ trong các khuyến mại khác (nếu có). Hệ số quy đổi điểm: 1.000 VNĐ tương đương 1 Điểm.

Điểm tiêu dùng: là điểm được tính trên số tiền mà Thành viên/ Bảo hiểm chi trả cho phụ tùng thuộc hạng mục sửa chữa chung, bảo dưỡng; dầu nhớt và hóa chất chính hãng Mitsubishi khi sử dụng dịch vụ tại Nhà phân phối mà được ghi nhận trên hệ thống DMS, không bao gồm thuế VAT và các khoản tiền đã được trừ trong các khuyến mại khác (nếu có) nhân cho hệ số tích lũy, được quy định cụ thể tại Mục 4. Hệ số quy đổi điểm: 1.000 VNĐ tương đương 1 Điểm.

Lượt dịch vụ: là lượt dịch vụ sửa chữa chung, bảo dưỡng mà Thành viên/ Bảo hiểm có thanh toán phí mà được ghi nhận trên hệ thống DMS

Giải thưởng: là các Phiếu ưu đãi và Phiếu mua hàng Gotit mà Thành viên có thể đổi theo Điểm tiêu dùng tích lũy được theo quy định tại Mục 4 dưới đây, bao gồm:

 • Phiếu ưu đãi dịch vụ với giá trị là 100.000 VNĐ, 200.000 VNĐ, 500.000 VNĐ, và 1.000.000 VNĐ
 • Phiếu mua hàng Gotit với giá trị là 50,000 VNĐ, và 100.000 VNĐ

Tổng giá trị Giải thưởng là 1.000.000.000 VNĐ (Một tỉ đồng). Thành viên lưu ý rằng MMV sẽ dừng phát hành Phiếu ưu đãi dịch vụ và Phiếu mua hàng Gotit ngay khi tổng số phiếu đã phát đạt đến Tổng giá trị Giải thưởng.

 1. Xếp hạng Thành viên

Thành viên được xếp theo hai thứ hạng: Tiêu chuẩn (Standard) và Bạch kim (Platinum).

Khi đăng ký tham gia Chương trình, Thành viên sẽ được xếp ở hạng Tiêu chuẩn. Thành viên Tiêu chuẩn sẽ được nâng lên hạng Bạch kim ngay khi đáp ứng đầy đủ cả hai tiêu chí nâng hạng là (i) Số lượt dịch vụ và (ii) Điểm xếp hạng, trong một Kỳ xếp hạng.  Cụ thể:

Tiêu chí xếp hạng Tiêu chuẩn Bạch kim
Số Lượt dịch vụ Không có ≥ 03 (Ba)
Điểm xếp hạng Không có ≥ 2,100 điểm
Thời hạn duy trì Không thời hạn 12 tháng

Số Lượt dịch vụ và Điểm xếp hạng mà Thành viên tích lũy được trong một Kỳ xếp hạng sẽ tự động trở về mốc 0 ngay khi Kỳ xếp hạng đó kết thúc.

Ngay sau khi Thành viên Tiêu chuẩn được nâng lên hạng Bạch kim, Lượt dịch vụ và Điểm xếp hạng (không bao gồm Điểm tiêu dùng) sẽ trở về mốc 0 và Kỳ xếp hạng sẽ được tính lại kể từ ngày Thành viên Tiêu chuẩn được nâng lên hạng Bạch kim.

Thành viên Bạch kim cần đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành viên Bạch kim trong Kỳ xếp hạng ngay sau khi trở thành Thành viên Bạch Kim để duy trì hạng Bạch kim trong Kỳ xếp hạng tiếp theo.

 1. Tích lũy và sử dụng Điểm tiêu dùng

(*) Tùy thuộc vào việc đăng ký Chương trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Điểm tiêu dùng có thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày phát sinh (kể cả khi Thành viên Bạch kim không còn duy trì hạng Bạch kim).

  Hệ số tích lũy

Chi tiết áp dụng

Tiêu chuẩn Bạch kim
Xe còn trong thời hạn bảo hành Xe hết bảo hành Xe còn trong thời hạn bảo hành Xe hết bảo hành
Tích lũy Điểm tiêu dùng (*) khi sử dụng dịch vụ 2% 3% 3% 5% Điểm tiêu dùng sẽ không được tính để xếp nâng hạng Thành viên.
 • Điểm tiêu dùng có thể không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.
 • Thành viên không được quy Điểm tiêu dùng ra tiền mặt/chuyển khoản hay hoặc bán/chuyển nhượng cho người khác.

Trường hợp Thành viên sở hữu nhiều hơn một xe ô tô:

 • Điểm xếp hạng của Thành viên được tích lũy riêng cho mỗi số VIN của chiếc xe tương ứng.
 • Quyền lợi của hạng Thành viên được áp dụng riêng mỗi số VIN.
 • Điểm tiêu dùng của Thành viên được tính là tổng số Điểm tiêu dùng của tất cả các xe mà Thành viên đó sở hữu (tất cả số VIN đã đăng ký Chương trình). Thành viên có thể áp dụng Điểm tiêu dùng của các số VIN khác nhau để quy đổi ra Giải thưởng.
 1. Giải quyết tranh chấp

Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương trình, MMV sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm quyền.

 1. Chính sách chung của Chương trình

Tất cả Giải thưởng của Thành viên được công bố tại Chương trình này không được chuyển nhượng sang tài khoản của Thành viên khác hoặc chuyển đổi sang tiền mặt.

Điểm xếp hạng, điểm tiêu dùng và các giải thưởng trong phạm vi chương trình có thể được thu hồi đối với các trường hợp sau:

 • Thành viên không sử dụng dịch vụ thực tế tương ứng tại các Nhà phân phối ủy quyền của MMV.
 • Thông tin số tiền thành viên tri trả cho phụ tùng được nhập lên hệ thống DMS không đúng với số tiền thực tế mà thành viên chi trả cho phụ tùng khi sử dụng dịch vụ tại Nhà phân phối.
 • Thành viên có các hành vi gian lận khác mà có được.

Tài khoản Thành viên sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thành viên tự nguyện rút không tham gia Chương trình.
 • Thành viên bán/chuyển nhượng xe sang chủ sở hữu khác.
 • Thành viên vi phạm điều lệ Chương trình:
  • Có những hành động gian lận hoặc gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu cho Chương trình, MMV, Nhà phân phối hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.
  • Có những hành động khác vi phạm chính sách Chương trình.

Thông tin về Chương trình được công bố chi tiết trên website của MMV.

Các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương trình này có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của MMV và đảm bảo không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia chương trình. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy định pháp luật và cập nhật trên website của MMV trước ngày áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Chương trình này được lập thành tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương trình, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, khách hàng có thể liên hệ MMV tại Hotline 18001514 và email chăm sóc khách hàng: cskh@mitsubishi-motors.com.vn hoặc Nhà phân phối để được hỗ trợ.

Thời điểm Thành viên nhấp vào ô “Chấp thuận/ Đồng ý” và hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia Chương trình, Thành viên xác nhận đã đọc, hiểu rõ nội dung chính sách của Chương trình.

Android

Tải ứng dụng Mitsubishi Connect + ngay

Tải xuống

iOS

Tải ứng dụng Mitsubishi Connect + ngay

Tải xuống
Quét mã QR này để tải nhanh